Weissman IV

Jaier Weissman

IV

U zoekt hulp voor uw patiënt of cliënt

U heeft patiënten of cliënten met (beginnende) afhankelijksheids-, dosering-  of verslavingsproblematiek? Zoals u weet, kan vroegtijdige interventie bij afhankelijkheid en verslaving de schade aanzienlijk beperken. Daarom is het van belang uw patiënt niet te lang te laten doormodderen en snel door te verwijzen naar de best mogelijke professionele hulp.

Waarom doorverwijzen naar Jaier Weissman?

Jaier Weissman Counseling & Coaching biedt een pragmatische route naar herstel. Ik begeleid mensen met alle soorten afhankelijkheidsproblematiek, behalve eetstoornissen.
 • Snel – 24/7 bereikbaar en  binnen 24 uur kan iemand langskomen of kom ik op locatie.
 • Ambulant– Voor hen die niet langdurig opgenomen hoeven, willen of kunnen worden in een kliniek.
 • Zeer persoonlijk – Er hoeft niet in groepen te worden gedeeld: uw patiënt/cliënt krijgt alle tijd en aandacht een op een. Mijn sterkte is dat ik als ervaringsdeskundige een jarenlang stevig herstel combineer met evidence-based en practise-based kennis. De aanpak is daardoor zowel professioneel als zeer persoonlijk.
 • Deskundig – Afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de problematiek van de patiënt/cliënt en zijn of haar behoefte, coördineer ik een mix van interventies. Een multidisciplinaire aanpak  waar  ik samenwerk of doorverwijs met andere professionals, zoals psychiaters, (verslavings)artsen, diëtisten, verslavingscounselors en therapeuten.
 • Flexibel – Het traject kan volledig flexibel worden aangepast aan het leven van de cliënt. Dus bied ik de mogelijkheid tot direct contact, online en telefonisch consult, avond- en weekend-consulten en op korte termijn inlassen van extra consulten.
 • Lage drempel –  Counseling is een laagdrempelige interventie. Daarnaast tekent uw patiënt niet meteen voor een volledige behandeling, maar kan in een kosteloos kennismakingsgesprek in alle vrijheid nagaan of hij of zij een ‘klik’ ervaart.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Een gewenst neveneffect zou kunnen zijn dat uw cliënt minder (onnodig) gebruik zal maken van de gezondheidszorg.
 • Onafhankelijk advies en/of bemiddeling – Specifieke- en non-specifieke factoren spelen een een grote rol bij effectieve verslavingszorg. Ik verzorg onafhankelijk advies naar de best denkbare kliniek en hulp voor de betreffende persoon. Wanneer gewenst verzorg ik een -eventueel versnelde- instroom.
 

Wie kunt u doorverwijzen?

Jaier Weissman Counseling & Coaching is geschikt wanneer uw patiënt of cliënt:
 • Onafhankelijk  advies wil welke behandeling en/of kliniek het beste bij hem past,
 • In ontkenning is over afhankelijkheids- of doseringsprobleem,
 • Zich niet thuisvoelt bij de reguliere verslavingsinstellingen,
 • ‘Tussen tafellaken en servet’ zit qua afhankelijkheidsproblematiek,
 • Al heel veel heeft geprobeerd, maar steeds weer terugvalt in zijn of haar oude slechte gewoonte,
 • Een zeer druk leven heeft, waardoor hij of zij een flexibele behandelaar nodig heeft,
 • (Aanvullende) nazorg nodig heeft na een opname in een verslavingskliniek,
 • Ouder is dan 18 jaar,
 • Een snelle en soepele interventie/ bemiddeling zoekt naar de best mogelijke hulp,
 • Bereid en in staat is om zelf te betalen,
 • Naasten van hen met een versslavingsprobleem

Belang van nazorg na kliniekopname

Is uw patiënt of cliënt opgenomen in een kliniek? Vrijwel alle goede instellingen bieden tegenwoordig nazorg. Jaier Weissman Counseling & Coaching biedt aanvullende nazorgtrajecten op maat aan die verder kunnen gaan waar de gebruikelijke nazorg ophoudt. Tijdens deze trajecten wordt de patiënt begeleid bij:
 • Het continueren van volledige abstinentie, dan wel (in uitzonderlijke gevallen) gecontroleerd gebruik;
 • Het aanbrengen van de noodzakelijke veranderingen in de levensstijl;
 • Realiseren van additionele doelen;
Daarbij ben ik 24/7 bereikbaar, omdat terugval of de behoefte aan een gesprek vaak niet tussen 9 en 5 speelt. Cliënten  kunnen altijd bellen of op andere een manier contact leggen, wat de kans op eventueel verder afglijden in de negatieve spiraal beperkt.

Wie niet doorverwijzen?

Jaier Weissman Counseling & Coaching is niet geschikt wanneer uw patiënt of cliënt:
 • jonger is dan 18 jaar;
 • positieve psychotische symptomen heeft;
 • ernstige dissociatieve klachten kent;
 • primair een eetstoornis heeft

Rapportage aan verwijzer

Als verwijzer houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw patiënt. Voorwaarde is wel dat uw patiënt zelf toestemming geeft voor het verzenden van rapportages.   Bij spoed;  24/7 bereikbaar op 06-18773053.  Er zijn geen wachttijden.     “Mens sana in corpore sano”– Juvenalis

“Aansprekende combinatie tussen -been there, done that- en professionalisme” -Heiko, 42 piloot