Jaier Weissman

Wat

Zo vaak als nodig, zo weinig als kan

Mijn trajecten zijn meestal kortdurend, oplossingsgericht en blended. Dus zowel face-to-face consulten als online . Mijn stelregel is: zo vaak als nodig, zo weinig als kan. Voor sommigen zijn drie consulten voldoende, anderen gaan een langduriger of intensiever traject aan. Daarnaast kunnen telefonische-, e-coaching- of dagelijkse  flitscoaching  deel uitmaken van het traject. Ook ga ik met veel clienten (rustig) hardlopen.

Methode

Totale abstinentie versus gecontroleerd gebruik. Hoe graag u het ook anders zou willen zien, er is een moment dat gecontroleerd gebruik een gepasseerd station is. Dat wil echter niet zeggen dat iedereen die nog niet bij dat station is aangekomen altijd nuchter zou hoeven leven. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. De  methode met de beste resultaten in de verslavingszorg is het 12-stappen Minnesota model. Deze methode is echter niet voor iedereen passend. Afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de afhankelijkheid combineer ik graag het beste uit verschillende disciplines.
  • Praten.- Naast het 12-stappenmodel gebruik ik inzichten en technieken uit Motiverende Gespreksvoering, de Cognitieve Gedragstherapie, RET, NLP, Acceptance and Commitment Therapy, Voice Dialogue, oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie, Mindfulness en andere effectief gebleken psychologische interventies.
  • Bewegen – Daarnaast ben ik een groot voorstander van regelmatig sporten. Hardlopen, krachttraining, yoga en vooral een combinatie daarvan dragen sterk bij aan uw herstel.
  • Ademen – Beter leren ademen draagt aanzienlijk bij aan een succesvol herstel. Ik leer u eenvoudige en direct in uw dagelijks leven toepasbare technieken.
  • Doen – Het gaat uiteindelijk om actie, het afleren van oud gedrag en aanleren van nieuw gedrag.
Ik kies mijn interventies, op basis van wat voor u het beste werkt. Met als resultaat een persoonlijk health- & lifestyleplan.

Zeer persoonlijk

Er hoeft niet in groepen te worden gedeeld: u krijgt alle tijd en aandacht een op een. Mijn sterkte is dat ik zelf alles heb doorleefd en dat combineer met evidence-based en practise-based kennis. De aanpak is daardoor zowel professioneel als zeer persoonlijk.

E-coaching, telefonische consulten

Naast face-to-face gesprekken is het ook mogelijk telefonisch of online ondersteuning te krijgen. Consulten kunnen plaatsvinden per telefoon, e-mail of via een andere digitale weg, zoals Skype.

Samenwerking en doorverwijzing

Ik stel u volledig centraal. Om voor u het beste resultaat te bereiken, werk ik nauw samen met of verwijs ik u waar nodig door naar diverse specialisten, zoals artsen, psychiaters, diëtisten, therapeuten, juristen, counselors, klinieken enzovoort. Mijn lijnen zijn kort en ik behoud de coördinatie met andere zorgaanbieders.

Aanvullende actie

Bewezen is dat de meest duurzame resultaten worden geboekt door een combinatie van professionele hulp en zelfhulp. Zelfhulpgroepen spelen daarin een belangrijke rol. Niet voor iedereen geschikt, maar vaak adviseer het bezoeken van bijeenkomsten van lotgenoten of zelfhulpgroepen, zoals NA (Narcotics Anonymus), AA (Alcoholics Anonymus), GA (Gamblers Anonymus), de Buitenveldertgoep, etc.

Uw naasten betrekken

Het is aan te bevelen uw belangrijke naasten, bijvoorbeeld uw partner, familie of andere mensen die om u geven, bij het traject te betrekken. Ook bij het intakegesprek kunnen zij een belangrijke bron van informatie en steun zijn.

Voorkom terugval na kliniekopname

Bent u of wordt u binnenkort opgenomen in een kliniek? U bent veranderd, maar bij terugkomst komt u in een wereld terecht die hetzelfde is gebleven. U wordt geconfronteerd met de consequenties van uw eerdere verslaving. Om terugval te voorkomen is begeleiding in deze fase van essentieel belang. Alle goede klinieken bieden deze nazorg. Aanvullend daaraan bied ik intensieve nazorgtrajecten op maat die verder kunnen gaan dan de gebruikelijke trajecten. Daarbij ben ik 24/7 bereikbaar omdat terugval of de behoefte aan een gesprek vaak niet tussen 9 en 5 speelt. U kunt altijd bellen of op een andere manier contact leggen, wat de kans op eventueel verder afglijden in de negatieve spiraal beperkt. Tijdens deze nazorgtrajecten begeleid ik u en uw naasten bij:
  • het volhouden van de volledige onthouding of –in sommige gevallen- het gecontroleerd gebruik;
  • het aanbrengen van de noodzakelijke veranderingen in uw levensstijl om het nieuwe gedrag vol te houden;
  • het realiseren van aanvullende doelen die u helpen een nieuw en gelukkiger leven te gaan leiden.

Bij spoed; 24/7 bereikbaar op 06- 18773053

 

We cannot change anything unless we accept it. Condemnation does not liberate, it oppresses’ – Carl Jung

“op een relaxte manier ben je keihard aan het werk, met als resultaat meer dan ik van te voren ooit had gedacht” - Sofie, 37 jaar, arts